PRO DĚTI

Rozpis kurzů 

poslení místa v kurzech: 

Středa 17:00 DĚTI 3.-5. TŘÍDA 


Pátek 15:00 - 18:00 možnost uzavřených skupin nebo individuálních dětských kurzů

otevřete dětem dveře možnostem 


Interaktivní výuka

Naše kurzy jsou navrženy tak, aby angličtinu pro děti dělaly zábavnou a angažující. Skrze interaktivní aktivity, hry a multimédia proměňujeme učení jazyka ve fascinující dobrodružství. 

Kulturní vystavení

Naše kurzy nabízejí více než jen jazykové dovednosti. Seznámíme děti s bohatou kulturou anglicky mluvících zemí, podporujeme globální perspektivu a respekt k různorodosti. 

Malé skupiny

S důrazem na individuální pozornost mají naše malé skupiny maximální počet 5 dětí, což umožňuje personalizovanou interakci mezi studenty a lektory, vytvářející příznivé prostředí pro efektivní učení. 

Do života

Jdeme dál než jen učebnice! Naše kurzy zdůrazňují praktické používání jazyka, pomáhají dětem uplatňovat to, co se naučily v reálných situacích, posilují jejich sebevědomí v komunikaci. 

Začátek kurzů

Začátek kurzů je plánován na polovinu února 2024 od 14.2.2024  - dle naplnění kapacity. 


Konec kurzu

červen 2024 - 11.6.2024 

Místo Výuky

Rodinné a mateřské centrum Vsetín

Záviše Kalandry 1095, Vsetín 7550 01

Výuka probíhá ve skupinkách maximálně v počtu 5 studentů a bez rodičů. 

Přihláška do kurzu angličtiny pro děti