ČEŠTINA PRO CIZINCE

czech language

 • Nově nabízíme kurzy češtiny pro cizince. Tento kurz je navržený přesně podle vašich požadavků, například obecná čeština pro každodenní situace, konverzace nebo čeština pro práci nebo příprava na zkoušku češtiny pro cizince. 
 • Kurzy můžou probíhat u Vás ve firmě nebo v naší učebně na Vsetíně. Možností je i online přes Skype. 
 • Počet účastníků je 1-5. Můžete se přihlásit samy do individuálního kurzu, nebo skupinově. 
 • Připravíme Vás také na certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince. Tuto zkoušku musí vykonat občané třetích zemí (mimo země EU a EHP), kteří žádají o povolení trvalého pobytu v ČR.
 • Cena jedné vyučovací hodiny je 350 Kč - Platíte vždy až za reálně proběhlé hodiny, nikoli dopředu.
 • This course is designed for students from all backgrounds and levels and are customised to suit your needs.
 • You can choose from different types of courses: Czech for everyday situations, Conversation, Czech for work
 • We will also help you with preparation for the Czech for foreigners certified exam. This exam must be taken by third-country nationals (outside of the EU and EEA) who are applying for a permanent residence permit in the Czech Republic.
 • Courses can take place at your company or in our classroom in Vsetín. It is also possible online via Skype.
 • The number of participants is 1-5. You can sign up for an individual course or as a group.
 • The price for 1 teaching hour is 350 Kč , you only pay after completing the class- not before. 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU - SING IN TO COURSE

Fill in the form bellow and sing in the course and we will contact you.

Chcete se zeptat na informace ke kurzu nebo máte nějaký jiný dotaz?
Zavolejte na číslo +420 604 104 571