Sloveso být - to be 

19.02.2021

KLADNÁ VĚTA A ZKRÁCENÝ TVAR

Podíváme se nejdřív jak toto sloveso dát do správného tvaru v kladné větě. Sloveso být se také zkracuje viz. zkrácená forma.

  • I am from the Czech Republic. (Jsem z České republiky)
  • You are here. (Ty jsi tady)
  • She is Adéla. (On je Adéla)

ZÁPOR

Zápor ve všech osobách vytvoříme přidáním slovíčkem NOT. 

  • I am not Petra. I am Michaela. (Já nejsem Petra. Já jsem Michaela)
  • She is not here. (Ona není tady)
  • We are not from the Czech Republic. (My nejsme z České republiky)

Zkrácený tvar v záporu

Stejně jako kladná věta, tak i záporná jde zkrátit. 

  • You aren´t from Germany. ( Ty nejsi z Německa)
  • She isn´t here. (Ona není tady)

OTÁZKA